ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

   Ο πρωτοπαθής καρκίνος των οστών είναι ο καρκίνος που αναπτύσσεται στα κύτταρα των οστών. Κάποιοι τύποι πρωτοπαθών όγκων των οστών είναι το οστεοσάρκωμα, το σάρκωμα Ewing, το κακόηθες ινώδες  ιστιοκύττωμα, και το χονδροσάρκωμα. Δευτεροπαθής καρκίνος των οστών είναι ο καρκίνος που έχει εξαπλωθεί στα οστά από άλλος μέρος του σώματος (όπως προστάτη, μαστό, πνεύμονα). 

   Σάρκωμα Ewing
Η οικογένεια όγκων Ewing είναι μια ομάδα όγκων που δημιουργείται από έναν συγκεκριμένο τύπο κυττάρου στα οστά ή σε μαλακό ιστό.  Οι όγκοι  Ewing εμφανίζονται συνήθως σε έφηβους και με μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια.

   Συμπτώματα
 Πόνος και/ή οίδημα, συνήθως στους βραχίονες, πόδια, ράχη ή πύελο
 Όγκος στους βραχίονες, πόδια, θώρακα ή πύελο
 Πυρετός
 Οστό που σπάει χωρίς γνωστή αιτία
 
   Διαγνωστικές μέθοδοι
 Γενική αίματος
 Βιοχημικές εξετάσεις
 ΤΚΕ
 Ακτινογραφία
 Μαγνητική τομογραφία
 Αξονική τομογραφία
 Aspiration και βιοψία του μυελού των οστών
 Σπινθηρογράφημα οστών
 PET Scan

   Θεραπευτική αντιμετώπιση
 Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από την θέση και το μέγεθος του όγκου, την ηλικία και την γενικότερη κατάσταση του ασθενούς, την επίδραση που θα έχει η θεραπεία στην εμφάνιση και τις βασικές σωματικές λειτουργίες του ασθενούς, εάν η νόσος είναι νεοδιαγνωσθείσα ή υποτροπιάζουσα.
Οι στάνταρντ θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν χημειοθεραπεία, χειρουργείο, ακτινοθεραπεία.

ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΙΝΩΔΕΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΩΜΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

   Το οστεοσάρκωμα είναι μία νόσος όπου καρκινικά κύτταρα ευρίσκονται στα οστά. Είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου των οστών. Συναντάτε συνήθως σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες.
Το κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα των οστών είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου των οστών.
Σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πόνος και οίδημα οστού ή περιοχής οστών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικοί μέθοδοι ακτινογραφίες και αιματολογικές εξετάσεις, καθώς και βιοψία.
Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από την θέση του όγκου, το στάδιο της νόσου, εάν η νόσος έχει υποτροπιάζει μετά θεραπεία, την ηλικία του ασθενούς και την γενικότερη κατάσταση υγείας του, την ύπαρξη δεδομένων γενετικών νόσων όπως το σύνδρομο Rothmund – Thomson.
Οι στάνταρντ θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν χειρουργείο, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία.

http://www.cancerprevention.gr